Monthly Archives: oktober 2011

Arboretumwandeling en symbolische boomplanting op 6 november

Op zondag 6 november wandelt KWB wandelt samen met Pasar voor meer bos in Vlaanderen. I.s.m. Toerisme Tervuren en Natuurpunt. We leggen een parcours van 7 km af door het mooie arboretum en het Kapucijnenbos. De gids wijst ons op aspecten van de lokale biodiversiteit. 

Opgelet: de wandeling begint vroeger en op een andere plaats dan aangekondigd staat in de KWB programmafolder: afspraak om 13u15 aan de kantoren van “Elk zijn huis” in de Lindeboomstraat 116. Daar eindigt ze ook rond 16u met een symbolische boomplanting in aanwezigheid van de schepenen voor milieu en toerisme, en een drankje. (Men kan ook aansluiten bij de wandeling om 14 u op de parking van de Vlaktedreef)

Deelname kost 3 € – hiervoor krijgt u ook nog een educatieve folder, een drankje en een geschenkje. Gratis voor -12 jarigen.

2 gespreksavonden rond de staatshervorming met Guido Fonteyn

Met bijzondere aandacht voor de vraag: Wat hebben de werknemers te winnen of te verliezen bij een staatshervorming?
Een organisatie van ACW Druivenstreek
-Woensdag 12 okt.: over het Belgische labyrint en de moeizame staatshervorming.
Guido Fonteyn schetst kort de geschiedenis van het federale België met daarin de ontwikkelingen die relevant zijn voor de werknemersbeweging. Aanvullend licht Guy Tordeur het standpunt van het ACV over de staatshervorming toe en is er tijd voor debat.
De Bosuil, Jezus Eik, 20u
-Woensdag 19 okt.: over BHV en de Vlaamse rand rond Brussel.
Guido Fonteyn maakt een korte schets van het probleem van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar we kijken ook verder dan het politiek institutionele. Van Brussel gaat een grootstedelijke druk uit die zich laat gevoelen tot diep in Vlaams-Brabant. Zo zal de bevolking van Brussel met 200.000 zielen groeien. Met welke gevolgen voor de Vlaamse Rand rond Brussel? Hoe gaan we hier best mee om?
Aanvullend laat Marc Berghman (ACW) zijn licht schijnen over de verhouding Brussel en de Rand en reikt hij pistes aan voor een beter samenleven en nabuurschap. En is er tijd voor debat.
Papeblok, 20u