Monthly Archives: januari 2013

Sing-along 2e editie

Samen zingen geeft gezelligheid en plezier. Wie er vorig jaar bij was, zal dit volmondig beamen.
Het wordt opnieuw een onvergetelijke meezingavond met gekende meezingers  uit verschillende stijlen. Hoofdzakelijk Nederlandstalige , maar ook enkele Engelstalige klassiekers.
Het Tervuurse koor Furacante begeleidt ons hierbij. De presentatie is in handen van Frank Ruttens. Er zijn tekstboekjes voorhanden.

Voor wie graag zingt, maar ook voor wie gewoon wil komen luisteren. U gaat gegarandeerd vrolijk naar huis!

Organisatie : kwb & Femma

Vrijdagavond 1 februari 2013, 20u30
Zaal Nettenberg (Hertenbergstraat 1, Tervuren)
Deuren & bar open 20u15 (zo hoeft u niet te wachten tot de pauze om uw dorst te lessen)
Inkom : 4 €, leden van kwb of Femma betalen 2€ (tekstboekje inbegrepen)

Armoededictee

Zoals vele andere kwb-afdelingen in Vlaanderen organiseert kwb Tervuren het  ‘Armoededictee’, een dictee dat de rijke woordenschat van arme mensen centraal stelt en tegelijk hun armoede aanklaagt.  In Tervuren leest Peter Verhulst,  Duisburgenaar,  vooral bekend als presentator bij Radio 2,  het dictee voor. De vijf besten ontvangen een prijs. De eerste drie winnaars van dit dictee mogen naar de finale van het Groot Armoededictee op zaterdag 16 maart in het Vlaams Parlement waar Frieda Van Wijck het dictee zal voordragen.

Het wedstrijdkarakter is een middel om de armoedeproblematiek in ons land bij een ruimer publiek aan te kaarten. Tijdens de pauze is er een gesprek met OCMW-voorzitter Bert Vanoost over armoede in Tervuren en het beleid van het nieuwe bestuur in dit verband.

Om aan het armoededictee deel te nemen hoef je echt geen taalvirtuoos te zijn.

Je kan de avond ook bijwonen zonder aan het dictee deel te nemen.

Woensdag 6 februari om 20u
Administratief Centrum, Markt 7a, Tervuren
Inkom: €5, waarvan €3 naar Welzijnszorg gaat. Met dit geld ondersteunt Welzijnszorg lokale initiatieven rond kansarmoede ( info op: www. welzijnszorg.be)

Inschrijven bij Luk Hermans, 02/ 767 87 78 of herlukmans@hotmail.com , graag tegen 25 januari 2013.