Monthly Archives: januari 2015

Bijbelen woensdag 25 februari en 11 maart 20.00 uur

Beste lezers,

De Bijbel is een eigenaardig boek. Het is eigenlijk een bibliotheek.

De Bijbel kwam tijdens een lang proces tot stand in een cultuur die zeer verschillend is van de onze.

In parabels, psalmen, verhalen, brieven, gebeden, liederen…wordt er verteld over God die mensen tegemoet komt en over mensen die op zoek zijn naar God.

Om de verhalen uit de Bijbel en hun boodschap te verstaan moet je de bedoeling van de auteurs verkennen. Deze teksten gaan o.m. over mensen die anderen uitbuiten en hoe je daartegen kan reageren.

Wat betekenen deze oude teksten voor ons? 

Wij organiseren in 2014-2015 vier avonden op twee locaties (Tervuren en Overijse).

In november verdiepten we ons in de figuur van Paulus met de hulp van Anne Kooi, dominee verbonden aan de Protestantse Kerk Brussel (regio Tervuren – Overijse).

In het eerste trimester van 2015 komen we in voorbereiding op Pasen samen rond:

Rijkdom en armoede.

We organiseren twee avonden  rond rijkdom en armoede in het Lucasevangelie. Als arts kwam Lucas in contact met mensen uit alle lagen van de bevolking en het thema van de armoede liet hem niet onberoerd. In het licht van Pasen en de acties van Broederlijk Delen heeft de evangelist Lucas ons wel wat vertellen.

Wanneer : woensdag 25 februari en 11 maart 2015 van 20.00u – 22.00u

Waar :  Zaal Ter IJse, Stationsstraat 8, Overijse

Begeleider : Peter Houlleberghs, theoloog en afkomstig uit Tervuren.

Organisatie: KWB-Tervuren i.s.m. parochie Tervuren en Overijse, de gemeenschap van Zavelenborre en de Protestantse Kerk Brussel (regio Tervuren – Overijse)

Info :  Dominiek Houlleberghs: dominiek30757@hotmail.com, tel. 0485.595.308